การทดสอบอย่างง่ายจะขายสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม

May 24, 2021

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การทดสอบอย่างง่ายจะขายสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา 2019-nCoV Saliva Ag EASY TEST จะขายในตลาดในเดือนพฤษภาคม

การทดสอบผิวปากเป็นการทดสอบ COVID-19 Ag ในน้ำลายรุ่นที่ 3มีความแตกต่างมากมายระหว่างการทดสอบ The Whistling และการทดสอบแบรนด์อื่น ๆ
●สะดวกยิ่งขึ้น: ไม่มีขั้นตอนในการหยดอีกต่อไป
●สะดวกสบายมากขึ้น: ไม่มีการสุ่มตัวอย่างที่ซับซ้อนและเจ็บปวดอีกต่อไป
●ทันสมัยมากขึ้น: เป็นที่ยอมรับของผู้คนจำนวนมากขึ้น

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การทดสอบอย่างง่ายจะขายสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคม  0