ผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบน้ำลายแอนติเจนอย่างรวดเร็ว
ชุดทดสอบแอนติเจนของการไหลด้านข้างอย่างรวดเร็ว
ชุดทดสอบโควิด 19 Ag
บัตรทดสอบน้ำลายอย่างรวดเร็ว
ชุดทดสอบแอนติบอดีที่เป็นกลาง
Combo Rapid Test Kit
ชุดทดสอบ Covid 19 Self Swab
ถ้วยทดสอบยาหลายชนิดอย่างรวดเร็ว
ชุดทดสอบ IgG IgM